CQi

Alle clienten wordt na afronding van de behandeling gevraagd om door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst aan te geven in welke mate zij tevreden zijn over de praktijk, de behandelaar en behandeling.

De vragenlijst die daarvoor wordt gebruikt, de zogenaamde "Consumer Quality index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (ambulant)" (afgekort CQ-index of CQI) meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) vanuit het perspectief van de cliënt. In de loop van 2020 is een nieuwe versie van deze vragenlijst uitgebracht. Deze bevat 21 vragen.

De CQi wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben met een praktijk / instelling of behandeling en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders. Cliënten scoren de behandelervaring op de indicatoren bejegening (vraag 1, 2), samen beslissen (vraag 4, 5, 6, 7) en uitvoering behandeling (vraag 9, 10). Daarnaast geven ze de behandeling een rapportcijfer en beantwoorden ze enkele losse ervaringsvragen en vragen over zichzelf.

In 2020 is de vragenlijst 161keer geretourneerd. De vragen die de score bepalen op de dimensie 'informatie over vragenlijsten'  is 145 keer ingevuld. Omdat onze behandelaren geen medicijnen voorschrijven, is het onderdeel 'informatie over medicatie' niet van toepassing. Deze vraaag is 35 keer wel ingevuld (met een gemiddelde score van 3,4 (2019: 3,0).

De resultaten stemmen in het algemeen tot tevredenheid, gezien het gemiddeld rapportcijfer van 8,7 dat in 2020 werd gegeven (zoals ook in 2019). Op vrijwel alle aspecten zijn de scores in 2020 vergelijkbaar met die in 2019.

Het aantal ingevulde vragenlijsten is in 2020 ruim verdubbeld ten opzichte van 2019, waarmee de dalende trend is gestuit die in de voorgaande jaren te zien was.

(CQi GGZ VZ AMB) Gemiddelde cliënt score
Schaal 2020
(n=161)
2019
(n=74)
2018
(n=123)
2017
(n=217)
Bejegening (1-5) 4,8 4,9 4,8 4,7
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 4,7 4,7 4,6 4,7
Samen beslissen (1-5) 4,2 4,2 4,0 4,1
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 4,1 4,4 3,7 3,8
Uitvoering behandeling (1-5) 4,6 4,6 4,4 4,4
Informatie over medicatie (1-5) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Informatie over vragenlijsten (1-5) 4,6 4,3 4,1 4,3
Rapportcijfer (0-10) 8,7 8,7 8,4 8,4
Gezondheid (1-5) 3,1 3,1 2,9 3,0