Aanpassingsstoornis bij kanker

Aanleiding

De vergoeding voor behandeling van een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben. In 2016 is de richtlijn Aanpassingsstoornis voor kankerpatiënten opgesteld. Daarmee is het nu mogelijk om de psychosociale zorg duurzaam in te richten. Vanaf 1 maart 2018 start een tweejarige pilot voor (ex-)kankerpatiënten die een zogeheten aanpassingsstoornis hebben ontwikkeld.

Aanpassingsstoornis

Op het moment dat (ex-)kankerpatiënten (tijdelijk) moeite hebben om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die de ziekte en behandeling(en) met zich meebrengen, kan dit leiden tot een aanpassingsstoornis. Het gaat om een combinatie van stressoren, onvoldoende veerkracht en psychische en lichamelijke symptomen en klachten. Iemand kan in alle fasen van het ziekteproces een aanpassingsstoornis ontwikkelen.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pilot zijn patiënten:

  • vanaf 18 jaar;
  • die in de acute fase een periode van intensieve behandeling voor kanker in het ziekenhuis hebben afgerond (dat wil zeggen: eventuele operaties, chemotherapie en/of radiotherapie zijn afgerond);
  • met een curatief of palliatief perspectief.

Behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door hiervoor geschoolde, BIG-geregistreerde GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters ingeschreven in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO). Binnen Pscyhologenpraktijk Bommelerwaard is dat Cathrien van Dooren.

Voordat de behandeling start, vindt een intake plaats waarbij gekeken wordt of er sprake is van een aanpassingsstoornis. De duur van de behandeling kan variëren: van kort (maximaal vier sessies), middellang (maximaal tien sessies) tot lang (maximaal zestien sessies).

Pilot en patiënt

Wat betekent deelname aan de pilot voor uw patiënt?

  • de patiënt krijgt een passende behandeling die wordt vergoed vanuit de pilot, voor de duur van de pilot;
  • De behandeling wordt vergoed door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL);
  • het eigen risico van de patiënt wordt niet aangesproken;
  • de patiënt vult na intake en na afronding van de behandeling een vragenlijst in om zijn of haar kwaliteit van leven te monitoren (indien de patiënt hiervoor geen toestemming geeft, is het helaas niet mogelijk om voor behandeling binnen de pilot in aanmerking te komen).

Verwijzing

Komt een (ex-)kankerpatiënt bij u met (verdenking op) een aanpassingsstoornis, dan kunt u hem of haar verwijzen naar onze praktijk. Dat kan onder meer via Zorgdomein Lokaal, waar wij hiervoor een specifiek verwijsprodukt hebben aangemaakt (aanpassingsstoornis).